projekt i zdjęcia:

eM4 Pracownia Architektury Brataniec